iPad Handbook and Forms

iPad Handbook

ipad handbook_1516.pdf 284.70 KB (Last Modified on September 3, 2015)

 

iPad Account Creation Form

 iPad Account Creation Form.pdf 467.74 KB (Last Modified on September 3, 2015)

 

iPad Parent/Guardian Permission Form

 Adult Permission.pdf 71.53 KB (Last Modified on September 3, 2015)

 

iPad Student Permission Form

 Student Permission.pdf 94.81 KB (Last Modified on September 3, 2015)